ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ BREED
Ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους πολίτες του Δήμου Κατερίνης  να συμμετέχουν στο ερευνητικό Ευρωπαϊκό έργο BREED – “Building community REsiliencE and sustainable Development through social economy” του προγράμματος SMP-COSME-2021-RESILIENCE.  Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη μεταπανδημική εποχή μέσω διοργανικής συνεργασίας, καινοτομίας και πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Εταίροι του έργου είναι οι:
1 ο συντονιστής, FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI (FCAT) από την Ιταλία
2 EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION ENTERPRISES (ENSIE), από το Βέλγιο
3 DIMOS KATERINIS (MUKA), από την Ελλάδα
4 MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA (MANRA), από την Ισπανία
5 MUNICIPIO DE PAREDES (PAREDES), από την Πορτογαλία
6 COMUNE DI ALCAMO (ALCAMO), από την Ιταλία
Για την επίτευξη των στόχων του έργου BREED προβλέπεται η διεξαγωγή 5 Διακρατικών Κοινωνικών Αποστολών (Social Missions), 1 ανά συμμετέχουσα χώρα. Σκοπός είναι να εμπλακούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) από κάθε κοινότητα-στόχο ώστε:
-Να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων
-Να μοιραστούν τις κοινοτικές πρακτικές που ισχύουν σε κάθε χώρα σχετικά με νομικά, πολιτικά και ρυθμιστικά πλαίσια, καινοτόμα κοινωνικά επιχειρηματικά μοντέλα, διακυβέρνηση, ιστορίες επιτυχίας και στρατηγικές.
Οι Διακρατικές Κοινωνικές Αποστολές  θα διεξαχθούν στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, για να φέρουν σε επαφή τις τοπικές διοικήσεις συνοδευόμενες από περιφερειακούς και τοπικούς φορείς της κοινωνικής οικονομίας (κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) έχοντας ουσιαστική και παραγωγική αλληλεπίδραση.  Κάθε δικαιούχος πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε μία από αυτές.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:
-Κάτοικοι του Δήμου Κατερίνης
-Εργαζόμενοι ή εθελοντές σε τοπικές οργανώσεις μετόχων της κοινωνικής οικονομίας (κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις)
-Πολύ καλή γνώση αγγλικών
-Ενδιαφέρον για την κοινωνική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη
-Προθυμία συμμετοχής στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.
-Κίνητρο και δέσμευση για συμμετοχή σε ολόκληρο το έργο (προβλέπεται η διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων μετά τη διακρατική φάση όπου οι δικαιούχοι θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες για την ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνικών Σχεδίων Δράσης μαζί με τις τοπικές Δημόσιες Διοικήσεις και άλλους σχετικούς τοπικούς φορείς)
Ο τόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Κοινωνικών Αποστολών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο Δήμος Κατερίνης μεσω της χρηματοδότησης του έργου θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής.
Διακρατικές Κοινωνικές Αποστολές Ημερομηνίες
1. Ιταλία – Alcamo 7 με 11 Νοεμβρίου 2022
2. Πορτογαλία – Paredes 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου 2022
3. Ελλάδα – Κατερίνη 23 με 27 Ιανουαρίου 2023
4. Ισπανία – Alzira 13 με 17 Μαρτίου 2023
5. Βέλγιο – Βρυξέλλες 18 με 22 Απριλίου 2023
Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:
https://forms.gle/zX8zqUsmCUqfhRcA9
Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο
Για πληροφορίες/διευκρινίσεις επικοινωνήστε
Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 πμ-11:00 πμ  στο τηλέφωνο 6979625903

 

 

 

 

BREED

Building community REsiliencE and
sustainable Development through social economy

Project
n° 101074094 BREED SMP-COSME-2021-RESILIENCE

 

 

 

Call for applicants

Selection
of participants to Transnational Social Missions

 

 

 

THE PROJECT

 

The project BREED, Building community REsiliencE and
sustainable Development through social economy
(Project n° 101074094 –
SMP-COSME-2021-RESILIENCE) is a project funded by the COSME Programme under the
Call for Proposals SMP-COSME-2021-RESILIENCE, which aims to support the
resilience of the European economy in the post-pandemic era through
inter-institutional cooperation, innovation and green and digital transition.

The project
involves urban contexts in the Mediterranean and Southern European area that are
facing similar social, economic and demographic challenges and aims at
fostering the resilience of local economic systems through capacity building of
local public administrations, social organisations and civil society in the
field of social economy.

 

The action aims to
develop the capacity of local actors to co-create innovative models of
community development based on inter-institutional cooperation and the social
economy: through transnational cooperation, multi-stakeholder approach,
exchange of good practices and peer learning, the project will involve local
public authorities, social cooperatives, SMEs, non-profit associations, social
economy stakeholders and local communities of the target areas in the joint
development of long-term strategies and action plans (Social Economy Action
Plans) focusing on public-private cooperation, generativity and social economy
dedicated to the promotion of community welfare and sustainable and inclusive
development of the target areas.

 

The project,
officially launched in May 2022, will involve the communities living in the
territories of the provinces of Trapani (IT), Paredes (PT), Valencia (ES) and
Katerini (EL) for the next two years and will be carried out in parallel by the
Agrigento and Trapani Community Foundation, ENSIE (European Network of Social
Integration Entreprises), the Mancomunidad de La Ribera Alta and the
municipalities of Alcamo, Paredes and Katerini.

 

OBJECTIVES

 

The project
proposes the co-development of innovative community development models
leveraging the strengths of the social economy and public authorities to
rethink socio-economic actions for a post COVID-19 recovery aimed at inclusive,
green, digital and sustainable development.

The project’s
strategy is based on three, self-reinforcing, components:

         
A
transformative approach to inclusive community development for individual and
collective learning processes, with a strong emphasis on a recovery driven by an
enhanced social and environmental consciousness and behaviours to strengthen
mechanisms of community participation and social responsibility of local public
administrations, social economy organizations and civil society to boost
sustainable community and face to pressing health, social and economic
challenges in their community. A participative and multi-stakeholders
engagement approach will engage public actors, social actors and citizens in
regional/local debates about the social economy, while at the same time joining
forces with neighbouring regions and cities and further developing a European
and interregional dimension.

         
Transnational,
cross-city and people-to-people exchanges and peer learning to create direct
links between public and private target groups, stakeholders, partner
organizations and local communities, with the purpose to promote a joint
development and to plan new solutions to common problems that are currently
faced by the target communities.

 

This Call for
Applicants intends to select 16 beneficiaries to participate in the
Transnational Social Missions envisaged by the project to promote peer-to-peer
exchange on the topic of social economy.

 

CONTENTS AND METHODOLOGY

It is foreseen to
held 5 Transnational Social Missions,
1 per Participating Country, and each beneficiary may participate in one of
these.

The transnational
and cross-city capacity building program includes transnational social missions
in all participating countries, engaging social economy stakeholders (public
and private sector) from each target community to:

o  
work
together on common challenges,

o  
share
community practices on legal, policy and regulatory frameworks, innovative
social business models, governance, success stories and strategies.

 

N.5 transnational
thematic social economy missions will be organized and implemented in Italy,
Portugal, Greece, Spain, Belgium to bring together into meaningful and
productive interaction local administrations accompanied by regional and local
social economy stakeholders (social enterprises, cooperatives, associations,
SMEs, etc.) from all participating regions and local communities.

 

The transnational
social missions will inspire and contribute to the elaboration of local social
action plans and recommendations. All partners, basing on the preliminary
context analysis conducted, will actively participate in the organisation of
the peer learning and capacity building programme, which foresees a broad
involvement of stakeholders in capacity building and identification of
potential solutions.

 

Here as follows the
list of Social Missions with key information on each:

 

1.      
Social Mission in Italy

Duration of the
study visit
: 5 days (including
arrival and departure days).
Hosting organization: Municipality of Alcamo

Sending
organizations
: all other
partner organizations

Participants: n.5 target groups (4 private and 1 public)
from each local community. In total n.20 target groups/participants involved.

Theme: Transnational debate on social sector problems
& challenges; Identification of reference contexts major challenges;
Identification of best  practices in the
agriculture and assistance services; Identification or priority areas of
improvement for capacity building

Focus: Social agriculture, youth entrepreneurship,
social inclusion of disadvantaged groups.

Activities: Transnational debate; workshops; study visit;
case study; SWOT analysis development per Member State

 

2.      
Social Mission in Portugal

Duration of the
study visit
: 5 days (including
arrival and departure days).
Hosting organization: Municipality of Paredes

Sending
organizations
: all other
partner organizations

Participants: n.5 target groups (4 private and 1 public)
from each local community. In total n.20 target groups/participants involved.

Theme: Peer learning & best practice exchanges;
shared analysis of best practice in the Host Member Country and collective
discussion/f2f between participants to compare what is done in others.

Focus: Lifelong learning, education & sport as
means to foster employment & social inclusion.

Activities: peer to peer learning; teamwork and face to
face discussions;  workshops; study
visit; case study

 

3.      
Social Mission in Greece

Duration of the
study visit
: 5 days (including
arrival and departure days).
Hosting organization: Municipality of Katerini

Sending
organizations
: all other
partner organizations

Participants: n.5 target groups (4 private and 1 public)
from each local community. In total n.20 target groups/participants involved.

Theme: Peer learning & best practice exchanges;
shared analysis of best

practice in the
Host Member Country and collective discussion/f2f between

participants to
compare what is done in others.

Focus: Green & digital inclusion as means to
foster employment, equality &

integration.

Activities: peer to peer learning; teamwork and face to
face discussions;

workshops; study
visit; case study

 

4.      
Social Mission in Spain

Duration of the
study visit
: 5 days (including
arrival and departure days).
Hosting organization: Mancomunidad De La Ribera Alta

Sending
organizations
: all other
partner organizations

Participants: n.5 target groups (4 private and 1 public)
from each local community. In total n.20 target groups/participants involved.

Theme: Peer learning & best practice exchanges;
shared analysis of best practice in the Host Member Country and collective
discussion/f2f between participants to compare what is done in others.

Focus: Social protection, housing and health

Activities: peer to peer learning; teamwork and face to
face discussions; workshops; study visit; case study

 

5.      
Social Mission in Belgium

Duration of the
study visit
: 5 days (including
arrival and departure days).
Hosting organization: ENSIE

Sending
organizations
: all other
partner organizations

Participants: n.5 target groups (4 private and 1 public)
from each local community. In total n.20 target groups/participants involved.

Theme: Analysis and development of shared guidelines
for the development of community social action plans, providing the basis for
WP3’s development.

Activities: workshops; brainstorming sessions; shared
analysis of current processes; identification of best practices and tools;
development of guidelines

 

BENEFICIARIES

This Call aims to
select 16 beneficiaries (4 per Transnational Social Mission to be held abroad)
with the following characteristics:

         
Residence
in the target area
(Katerini)

         
Worker or
volunteer in local social economy stakeholders’ organizations (social
enterprises, cooperatives, associations, SMEs, etc.)

         
Interest in
social economy and local development

         
Willingness
to get involved in local community development on the long term

         
Motivation
and commitment to participate in the entire project (it is foreseen to held
local events after the transnational phase)

 

THE PROGRAMME

The transnational
program will start in October 2022 and will include the organization and
implementation of 5 Transnational Social Missions. Each hosting organization
will provide and Info Pack with relevant info on travels and activities.

Each sending
organization will cover flights tickets and accommodation costs, while
beneficiaries may be asked to bear with their own resources daily subsistence
costs.

After the
Transnational phase it is foreseen a local phase, where beneficiaries will take
part to the activities to develop Local Social Action Plans together with local
Public Administrations and other relevant local stakeholders.

 

Social Mission

Indicative period

 1. Social
  Mission in Italy

7 to 11 November 2022

 1. Social
  Mission in Portugal

27 November to 1 December 2022

 1. Social
  Mission in Greece

23 to 27 January 2023

 1. Social
  Mission in Spain

13 to 17 March 2023

 1. Social
  Mission in Belgium

18 to 22 April 2023

 

 

 

 

BENEFICIARIES SELECTION

 

The selection of
participants is carried out taking into account the above-mentioned
requirements, profile and motivation to participate, in order to ensure the
heterogeneity of the group of participants as well as their constant
participation during the implementation of the entire programme.

The programme is
free of charge for the selected participants, who will have the opportunity to
acquire new knowledge and skills in the social economy field.

Please note that
each sending organization will cover flights tickets and accommodation costs,
while beneficiaries may be asked to bear with their own resources daily
subsistence costs.

 

The organisers, in
any case, have absolute discretion in assessing the existence and/or relevance
of the eligibility and non-eligibility requirements and in evaluating the
applications received in accordance with the project objectives.

By submitting their
application, applicants accept all the provisions of this call for
applications.

 

HOW TO APPLY

Social economy
stakeholders interested in participating should send their expression of
interest by filling in the form available at
https://forms.gle/71ThwsVAaSS1KTTX8

 

 

Selected
participants will be notified of their selection and will complete their
application by sending in the application form duly completed and signed plus a
Memorandum of Understanding, stating their commitment to participate in the
indicated Social Mission(s).

 

PARTNERS

1.       FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI,
Italy

2.       EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL INTEGRATION
ENTERPRISES, Belgium

3.       DIMOS KATERINIS, Greece

4.       MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA ALTA, Spain

5.       MUNICIPIO DE PAREDES, Portugal

6.       COMUNE DI ALCAMO, Italy