ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αιγίνιο 11-04-2022
         ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
           

Συμμετοχή του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού σε Ευρωπαϊκό συνέδριο
 Το Charter of European Rural Communities είναι μια ομάδα αγροτικών Κοινοτήτων/Δήμων. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει μία Κοινότητα ή Δήμος από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού ως “διάδοχος” του Δήμου Κολινδρού που ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας, κατόπιν ενεργειών του τότε Δημάρχου αειμνήστου Εμμανουήλ Μπιλιαδέρη.
 Σκοπός του Charter είναι η αλληλογνωριμία όχι μόνον των Δημοτικών Αρχών και παραγόντων αλλά και της νεολαίας των Δήμων προς ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία για την προώθηση αγροτικών θεμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Συναντήσεις/συνέδρια σε επίπεδο δημάρχων πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το χρόνο, ενώ υπάρχει και αριθμός άλλων συνεδρίων όπου εκπρόσωποι των Κοινοτήτων/Δήμων συγκροτούν ομάδες εργασίας για μελέτη και επεξεργασία αγροτικών ή άλλων σχετικών θεμάτων. Την τελευταία διετία, εξ αιτίας του COVID-19, οι δραστηριότητες με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων είχαν διακοπεί.
Στην πρώτη “μετά-COVID” συνάντηση Δημάρχων που πραγματοποιήθηκε από 8-10 Απριλίου συμμετείχε ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού κ. Αναστάσιος Μανώλας. Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του δήμου που εκπροσωπείται ο δήμος σε μία τέτοια συνάντηση. Σε δήλωσή του ο κ. Δήμαρχος ανέφερε: “Συμμετείχα σε συνάντηση Δημάρχων του Charter of European Rural Communities που πραγματοποιήθηκε 8-10 Απριλίου στο Velke Bilovice της Τσεχίας. Οι συνάδελφοι από τις άλλες χώρες με υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά καθ’ ότι, όπως μου είπαν, τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν εκπροσωπούνταν ο δήμος μας σε ανάλογες εκδηλώσεις. Πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια συντελεί στην προώθηση θεμάτων και στην επίτευξη στόχων. Για το λόγο αυτό επιθυμία και πρόθεσή μας είναι η συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς και δραστηριότητες σε πανελλαδικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό, πλέον των άλλων, θα βοηθήσει και τους νέους του τόπου μας να ανοίξουν περισσότερο τους ορίζοντές τους προς όφελος τόσο των ίδιων όσο και του Δήμου μας. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων στις δραστηριότητες του Charter”.