4οι Διασχολικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας Λυκείων Πιερίας – Τρίτη 25 Απριλίου