ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πλήρωσης θέσεων καθηγητών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Κοραή 43, 38333 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Π. Βέργου, τηλ. 2421074913, FAX: 2421074772.

  1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό   αντικείμενο «Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική» (Αρ. Προκ. 1454/10-2-2014, ΦΕΚ 448/9-4-2014/τ. Γ΄).

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, Πληροφορίες: κ. Ι. Παππάς, τηλ. 2421074455, FAX: 2421074380.

1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό   αντικείμενο «Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός» (Αρ. Προκ. 1455/10-2-2014, ΦΕΚ 448/9-4-2014/τ. Γ΄).

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Φυτόκου, 38446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Πληροφορίες: κ. Α. Τόλια τηλ. 2421093155, FAX: 2421093144.

1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία» (Αρ. Προκ. 1185/5-2-2014, ΦΕΚ 464/14-4-2014/τ. Γ΄).

Η προθεσμία  υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 23-6-2014.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος καθώς  και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uth.gr).                                       

      

             Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                 Καθηγητής  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ