Free cookie consent management tool by TermsFeed Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης «Απαγορευτικές» οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος – OlymposPress.gr
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης «Απαγορευτικές» οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος
Δήμος Κατερίνης
Γραφείο Τύπου
Κατερίνη 27/07/2021Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης
«Απαγορευτικές» οι προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος


- Στις τέσσερις προσπάθειες διαγωνισμού και ανάθεσης που ξεκίνησαν από τον Φεβρουάριο του 2021, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το σύνολο των ναυαγοσωστικών πύργων του Δήμου Κατερίνης

Δέσμιος του Προεδρικού Διατάγματος  Π.Δ. 71/2020  που υπαγορεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις ναυαγοσωστικής  κάλυψης των ακτών είναι ο Δήμος Κατερίνης, καθώς και μια σειρά ακόμη παραλιακών και νησιωτικών Δήμων της χώρας που πλέον αδυνατούν να βρουν εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.
Από πολύ νωρίς, ο Δήμος, καθώς και η Ένωση Ναυαγοσωστικών Σχολών είχαν ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα που δημιουργούσε το νέο Προεδρικό Διάταγμα.
Οι αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα σε σειρά παραλιακών και νησιωτικών δήμων σε όλη τη χώρα, είναι συγκεκριμένες:
-Οι «απαγορευτικές» προϋποθέσεις που έθεσε το Προεδρικό Διάταγμα στις ναυαγοσωστικές εταιρείες για την κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών, αφού ήταν αδύνατον να ανταποκριθούν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό. Οι ναυαγοσωστικές σχολές λόγω του Covid-19 τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται εξετάσεις και να δημιουργείται έλλειψη πιστοποιημένων ναυαγοσωστών σε όλη τη χώρα. Το συγκεκριμένο ζήτημα με τροπολογία «ξεπεράστηκε» μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα.
-Πέρα από την έλλειψη πιστοποιημένων ναυαγοσωστών, οι εταιρείες που θα μπορούσαν να αναλάβουν την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών θα έπρεπε να διαθέτουν και τον ανάλογο εξοπλισμό. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, για την περίπτωση των ακτών του Δήμου Κατερίνης, ο εξοπλισμός που απαιτείται για τους 18 πύργους των ακτών  της Κατερίνης κατ’ ελάχιστον είναι: 18 ναυαγοσώστες, δύο χειριστές σκαφών, ένας συντονιστής – επόπτης, δύο ναυαγοσώστες που θα συνοδεύουν τους χειριστές στα σκάφη, ένα τζετ σκι και δυο φουσκωτά σκάφη 5 μέτρων (συν το προσωπικό που απαιτείται για την κάλυψη αδειών, ρεπό των ναυαγοσωστών και του λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τους ναυαγοσωστικούς πύργους)
Όπως ήταν λογικό –κάτι που επισήμανε εγκαίρως ο Δήμος Κατερίνης και στο αρμόδιο υπουργείο- ήταν αδύνατον να υπάρξει εταιρεία που θα κάλυπτε όλες τις προϋποθέσεις για την περιοχή μας. Στις τέσσερις προσπάθειες διαγωνισμού και ανάθεσης, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για το σύνολο των ναυαγοσωστικών πύργων, μιας και το πρόβλημα τελικά δεν ήταν μόνο η έλλειψη πιστοποιημένου προσωπικού, αλλά η αδυναμία διάθεσης εξοπλισμού για το σύνολο των πύργων στις ακτές μας.
Σε ότι αφορά την απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την στελέχωση των ναυαγοσωστικών πύργων στις ακτές του Δήμου Κατερίνης, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης και ειδικά «ανέξοδης κριτικής» από όσους δεν γνωρίζουν ή ακόμα χειρότερα, κάνουν πως δεν γνωρίζουν. Οι δημότες και οι φορείς τουρισμού, αντιλαμβάνονται ότι από πλευράς Δήμου έγιναν όλες οι δυνατές και απαιτούμενες ενέργειες από το νόμο, πάντα με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους επισκέπτες των ακτών μας και την διατήρηση των γαλάζιων σημαιών. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, ώστε και αυτό το πρόβλημα να επιλυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η ανατροπή του σχεδιασμού του Δήμου και η ακύρωση μιας σειράς προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2021, είναι αναμφίβολα μια δύσκολη εξέλιξη, απόρροια αποφάσεων και πρωτοβουλιών, που δεν λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και τις εδώ και μήνες κατατεθειμένες ενστάσεις της ΚΕΔΕ.
Αναλυτικά η διαδικασία για την κάλυψη των ναυαγοσωστικών αναγκών η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021 από την Αντιδημαρχία Πρασίνου και Περιβάλλοντος ήταν η εξής:
1. Εκπονήθηκε  μελέτη  ναυαγοσωστικής κάλυψης για τις ακτές του Δήμου στις αρχές του έτους, και άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ολοκλήρωση της οποίας απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα
2. Διενεργήθη διαγωνισμός άνω των ορίων με σύντμηση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (αριθμός 106584 στο ΕΣΗΔΗΣ) ο οποίος απέβη  ΑΓΟΝΟΣ  οπότε και  λήφθηκε η  αριθ.187/2021 απόφαση ΟΕ για ματαίωση διαγωνισμού λόγω άγονου αποτελέσματος και προσφυγή στη διαπραγμάτευση της παρ.2.α του ά.32
3. Στη συνέχεια ελήφθη η αριθ.26/2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή στην παραπάνω διαδικασία
4. Ακολούθησε 1η ΑΓΟΝΗ διαπραγμάτευση (αριθμός 123969 στο ΕΣΗΔΗΣ) και λήψη της  αριθ.377/2021 απόφασης ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε α) επανάληψη της διαπραγμάτευσης της παρ.2.α του ά.32 με τους όρους της προηγούμενης και β) σε περίπτωση που και αυτή η διαδικασία αποβεί άγονη, η τροποποίηση των όρων της μελέτης με επιλογή διαδικασίας ανάθεσης εκ νέου
5. Παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης του Δήμου (δια του εκπροσώπου του) στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ.71/2020   για μείωση του ημερήσιου εύρους ωραρίου για την τρέχουσα θερινή περίοδο 2021 κατά μία ώρα, δηλ. από 10:00-19:00  σε 10:00-18:00  και έκδοση του19-5-2021 ειδικού πρακτικού
6. Ακολούθησε 2η ΑΓΟΝΗ διαπραγμάτευση (αριθμός 134158 στο ΕΣΗΔΗΣ) και λήψη της  αριθ.396/2021 απόφασης ΟΕ με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαπραγμάτευση της παρ.2.γ του ά.32 (κατεπείγουσα διαδικασία) και εγκρίθηκε  η τροποποιημένη μελέτη
7. Απεστάλη με αριθ. πρωτ.: οικ.18505/23-06-21 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ & ΣΙΑ ΕΕ που του κοινοποιήθηκε στις 23-06-2021
8. Υπεβλήθη η από 2-7-2021 οικονομική προσφορά της εταιρίας ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ προς το Δήμο για την κάλυψη τουλάχιστον 5 ναυαγοσωστικών πύργων
9. Με την αριθ. πρωτ.: οικ. 19969/5-7-2021 κλήθηκε η επιτροπή για τη διενέργεια της κατεπείγουσας διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021» προϋπολογισμού 404.000,00 € εκτός ΦΠΑ
10. Εγκρίθηκε το πρακτικό του μέρους (8) και η μερική ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2021» με συνολική εκτιμώμενη αξία  404.000,00 € εκτός ΦΠΑ ως εξής και υποβλήθηκε στην αρμόδια ΟΕ προς έγκριση
«Η εξάντληση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για την ανάδειξη αναδόχου στο σύνολο της μελέτης, είναι δεδομένη από πλευράς Δήμου Κατερίνης», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Ο κ. Ιωάννης Μπεϊνάς τόνισε ότι «οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των έκτακτων μέτρων όπως: κλειστές ναυαγοσωστικές σχολές, μειωμένος αριθμός ναυαγοσωστών, χειριστών σκαφών κλπ, νέος αυξημένος απαιτούμενος εξοπλισμός (μηχανοκίνητος και μη) βάσει του ΠΔ 71/2020, καθώς και μεγάλος αριθμός των πόστων τόσο του απαιτούμενου μηχανοκίνητου αλλά και λοιπού εξοπλισμού για κάθε ναυαγοσώστη, δημιούργησαν πολλαπλά και αλυσιδωτά προβλήματα στην ανάδειξη αναδόχου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Κατερίνης.»
Ο κ. Μπεϊνάς, κατέστησε σαφές ότι από πλευράς Δήμου έγιναν όλες οι δυνατές και απαιτούμενες ενέργειες από το νόμο, πάντα με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα κόστους, αφού για τον Δήμο η ανθρώπινη ζωή, δεν μπαίνει στη ζυγαριά.

Οι δημοσιεύσεις αποτελούν δημιούργημα αυτού που τα γράφει και το OlymposPress.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής τους χωρίς προειδοποίηση αν αναφερθεί ότι προσβάλλουν ή είναι αντίθετα στον νόμο.