Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας & Συναντίληψης μεταξύ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Δήμου Κατερίνης, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Τ.ΕΘ.Α. και συγκεκριμένα των πρώην στρατοπέδων Γεωργάκη Ολύμπιου και Ταξ/χου Κολομβάκη